REGULAMIN

Regulamin konkursu "Walentynki 2022" (luty 2022 r.)

Regulamin promocji "Black Friday 2021" (listopad 2021 r.)

Regulamin konkursu "Pole Dance Queen" (sierpień 2021 r.)

Regulamin promocji "Pierwsze dni lata" (2021 r.)

 

Regulamin sklepu SeeMe Shop

1.   Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.seeme.shop.pl.
 2. Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem www.seeme.shop.pl jest SeeMe Sylwia Skowrońska-Spiesz, ul. Włodarska 6, 92-631 Łódź, NIP: 7271529986.
 3. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, przez sklep internetowy pod adresem www.seeme.shop.pl.
 4. Złożenie zamówienia jest możliwe jedynie po zaakceptowaniu Regulaminu.
 5. Regulamin jest częścią umowy zawartą pomiędzy Sprzedającym a Klientem na podstawie art. 384 Kodeksu Cywilnego.
 6. Za Kupującego należy rozumieć każdą osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która posiada prawo do dokonywania samodzielnych czynności zgodnych z przepisami prawa oraz posiada własne konto poczty elektronicznej.
 7. Przez Konsumenta należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym na podstawie przepisów art. 221 Kodeksu Cywilnego (jeżeli czynność ta nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
 8. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedającego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 9. Sprzedający na stronie internetowej sklepu prezentuje cyfrowe zdjęcia produktów, dokładając wszelkich starań, aby zdjęcia były najwyższej jakości i jak najlepiej odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę prezentowanych produktów.
 10. Zdjęcia znajdujące się na stronie internetowej sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 11. Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią ceny brutto czyli zawierają wszystkie składniki, w tym należyte podatki.
 12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się na stronie Sklepu Internetowego Sprzedającego, wprowadzania nowych produktów, usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania innych zmian.

2.   Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są poprzez system internetowy zamieszczony pod adresem www.seeme.shop.pl. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją.
 2. Istnieje możliwość złożenia zamówienia na produkt znajdujący się na Stronie Internetowej Sprzedającego o niestandardowym rozmiarze lub kolorze indywidualnie poprzez wysłanie zapytania pod adresem mailowym: kontakt@seeme.shop.pl.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo nie wykonania niestandardowego rozmiaru produktu.
 4. Do zawarcia umowy kupna/sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi w momencie poprawnego zakończenia procesu zakupowego na stronie www.seeme.shop.pl.
 5. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Kupującemu towaru fabrycznie nowego, wolnego od wad technicznych i prawnych oraz wprowadzonego legalnie do obrotu. Obowiązki Konsumenta kończą się w momencie odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku niedostępności zamówionego produktu Sprzedający zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Kupującego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od złożenia zamówienia. Po stronie Kupującego leży obowiązek podjęcia decyzji dotyczącej sposobu realizacji pozostałej części zamówienia – częściowa realizacja, anulowanie całości zamówienia i zwrot pieniędzy, wydłużenia czasu oczekiwania na zamówienie, zamiana brakującego produktu.
 7. Dowodem zakupu towaru jest e-mail potwierdzający zakup produktu na stronie seeme.shop.pl, który klient otrzymuje na adres e-mail podany przez Konsumenta podczas składania zamówienia.
 8. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 9. Dostępne formy płatności:
  - płatności online,
  - Blik,
  - Google Pay,
   (Kup teraz, zapłać za 30 dni),
  - raty online (Alior Bank),
  - przelew tradycyjny na konto bankowe,
  - płatność za pobraniem
  - karty płatnicze:
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro
 10. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 11. Dostawa towaru odbywa się w sposób określony w zamówieniu. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem paczkomatów InPost lub usługi kurierskiej (DPD). Przesyłka zostaje wysłana nie później niż 7 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.

3.   Reklamacje

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w okresie dwóch lat od dostarczenia towaru, jeżeli sprzedana rzecz ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Sprzedający zostaje zwolniony z odpowiedzialności tytułem rękojmi, jeśli konsument wiedział o wadzie produktu w chwili zawarcia umowy.
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Konsument może złożyć konkretne oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy, chyba, że Sprzedający niezwłocznie wymieni wadliwy produkt lub usunie wadę.
 4. Jeśli sprzedany produkt ma wadę, Konsument ma prawo żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
 5. Konsument nie może odstąpić od umowy jeśli wada jest nieistotna. Jeśli tylko część produktów z zamówienia posiada wady Konsument ma prawo odstąpienia od umowy jedynie w zakresie rzeczy wadliwych.
 6. Konsument zgłaszający reklamację, powinien przesłać na adres e-mail: kontakt@seeme.shop.pl oświadczenie reklamacyjne oraz dowód zakupu.
 7. Oświadczenie reklamacyjne powinno zawierać: nazwę produktu wraz z krótkim opisem, numer zamówienia, dane reklamującego (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, e-mail) wraz z szczegółowym opisem wad fizycznych reklamowanego towaru.
 8. Sprzedający zobowiązuje się do zwrotu konsumentowi kosztów związanych ze zwrotem wadliwego towaru, niezwłocznie po rozpatrzeniu i uwzględnieniu roszczeń Konsumenta.
 9. Jeżeli nie będzie możliwości naprawy lub wymiany zakupionego towaru na nowy, Sprzedający poinformuje Konsumenta o możliwości wymiany towaru na inny.
 10. Po otrzymaniu przesyłki, Konsument jest zobowiązany do sprawdzenia jej w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasu transportu, sporządzić protokół podpisany przez Konsumenta oraz doręczyciela.
 11. Reklamacje są rozpatrywane w trakcie 14 dni roboczych od momentu dostarczenia produktu pod wskazany przez Sprzedającego adres.
 12. O wynikach reklamacji Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową.
 13. Jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, a Konsument nie skorzysta z możliwości zamiany produktu na nowy lub na inny produkt, otrzyma on zwrot wartości zamówienia na konto bankowe w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych.

4.   Zwrot i wymiana

 1. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania produktu bez podania przyczyny.
  Formularz zwrotu/wymiany towaru.
 2. Konsument zwracając towar jest zobowiązany przesłać sprzedającemu jednoznacznie brzmiące oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierające: informację o odstąpieniu od umowy, numer zamówienia, datę złożenia zamówienia, imię, nazwisko oraz adres Konsumenta na adres e-mail: kontakt@seeme.shop.pl (tel.: +48 730 216 585) oraz odesłać towar przesyłką z dopiskiem ZWROT na adres: SeeMe Sylwia Skowrońska-Spiesz, ul. Włodarska 6, 92-631 Łódź (lub do paczkomatu GAM01M, Gałków Mały, ul. Łódzka 77, na parkingu przy sklepie Krokodylek). Towar odesłany przez Konsumenta powinien być nieuszkodzony, wraz z metkami. W przypadku posiadania naklejek higienicznych powinny być one nienaruszone. Towar musi znajdować się w oryginalnym opakowaniu.
  Towar, co do którego prawo odstąpienia nie zostanie uznane, będzie odesłany na koszt Kupującego.
  Formularz zwrotu/wymiany towaru.
 3. W przypadku odstąpienia umowy na zasadach zawartych w §4 punkt 1 Regulaminu, Sprzedający jak i Konsument są zobowiązaniu do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy.
 4. Koszty zwrotu produktu leżą po stronie Konsumenta i nie podlegają zwrotowi.
 5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 6. Konsument za zgodą Sprzedającego może w terminie 14 dni od dnia otrzymania produktu wymienić go na inny. W takim przypadku Konsument powinien skontaktować się z Sprzedającym za pośrednictwem adresu e-mail: seeme.shop.pl. Koszty dodatkowej przesyłki w przypadku wymiany towaru, ponosi Konsument.
  Formularz zwrotu/wymiany towaru.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:
  - świadczenia produktu nieprefabrykowanego, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służącego zaspokojeniu potrzeb zindywidualizowanych,
  - zamówienia produktów niestandardowych na specjalne życzenie klienta indywidualnego (zmiany techniczne, niestandardowy rozmiar),
  - zniszczenia, uszkodzenia produktu, lub jeśli nosi on wyraźne ślady użytkowania przez Konsumenta mimo nie zarwania plomb sznurkowych, metek oraz naklejek higienicznych.
  Sprzedający nie przyjmuje zwrotów produktów, które zostały zakupione, użyte na potrzeby sesji zdjęciowych, zawodów, imprez, eventów, itp., a następnie zwrócone.
 8. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta ani Przedsiębiorcy posiadającego niektóre uprawnienia konsumenta (PPK) nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. Wobec takiego Kupującego zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

5.   Instrukcja i zasady korzystania z kart podarunkowych (VOUCHER)

 1. Karta podarunkowa umożliwia Kupującemu dokonanie zapłaty za zamówienie złożone w sklepie seeme.shop.pl.
 2. Karta podarunkowa:
  - ma postać alfanumeryczną,
  - jest jednokrotnego użytku,
  - ma określoną wartość (wyrażoną w złotych – np. 150 zł, 250 zł, 350 zł),
  - ma ustaloną ważność – 3 miesiące od daty zakupu.
 3. W jednym zamówieniu można użyć tylko jednej karty podarunkowej, wprowadzając jej kod podczas dokonywania zakupu we wskazanym miejscu na stronie seeme.shop.pl (po przejściu do płatności za zamówienie pojawi się rubryka „Mam kupon rabatowy”). Wartość koszyka zostanie pomniejszona o wartość karty podarunkowej.
 4. Niewykorzystane w całości środki z karty podarunkowej nie mogą być użyte w kolejnym zamówieniu. Niewykorzystana kwota przepada.
 5. W przypadku, gdy wartość karty podarunkowej jest niższa niż wartość zamówienia, Kupujący ma możliwość dopłacenia różnicy korzystając z płatności online.
 6. W przypadku anulowania:
  - całego zamówienia opłaconego kartą podarunkową, Kupujący otrzyma kartę podarunkową o tej samej wartości,
  - części zamówienia opłaconego kartą podarunkową, Kupujący otrzyma kartę podarunkową o wartości anulowanego produktu.
 7. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na gotówkę.
 8. Sklep internetowy seeme.shop.pl w granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane przez osoby trzecie, które uzyskały dostęp do karty podarunkowej z przyczyn nieleżących po stronie sklepu, w tym w wyniku niezachowania przez Klienta w tajemnicy kodu do karty podarunkowej

6.   Ochrona danych osobowych (RODO)

 1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia realizację złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca - SeeMe Sylwia Skowrońska-Spiesz, ul. Włodarska 6, 92-631 Łódź. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 3. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.
 5. Kupujący ma prawo swobodnego dostępu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do Sprzedającego na adres poczty e-mail: kontakt@seeme.shop.pl.
 6. Kupujący może, ale nie musi wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów reklamowych i promocyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej.

7.   Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy Konsumentem a Sprzedającym w pierwszej kolejności rozpatrywane są w sposób polubowny na podstawie art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.
 2. Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu są lub staną się niezgodne z prawem, niewykonalne, niekompletne, nieskuteczne lub nieważne, to nie spowoduje to naruszenia skuteczności umowy z Kupującym w jej pozostałej części. W takim wypadku strony zawierające umowę są zobowiązane zastąpić postanowienie niekompletne lub nieskuteczne uregulowaniem skutecznym prawnie, które będzie odpowiadało lub będzie najbliższe celowi i wytyczonym zamierzeniom ekonomicznym postanowienia niekompletnego, nieskutecznego, niezgodnego z prawem, niewykonalnego czy nieważnego.
 4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 5. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.